Kontrak Belajar Siswa Smp Pai Kelas 7 Kurikulum 2013


Kelas 9 Semester 2

Oleh: Hery Nugroho


Bagi
memudahkan proses penelaahan PAI di SMP Daerah 7 Semarang khususnya kelas 9 perlu ada carter belajar. Yang dimaksud kontrak belajar adalah aman-lega dada antara guru dengan siswa dalam pembelajaran PAI selama suatu semester ke depan. Setiap semester akan di
upgrade
sesuai dengan kesepakatan bersama. Tujuan adanya carter berlatih laksana panduan siswa berlatih sepanjang heksa- rembulan ke depan dengan bersistem. Selain itu mendidik anak kerjakan terlibat cekut keputusan.
Sistem Pembelajaran

Pengajian pengkajian PAI membentangi tiga aspek, yakni psikologis, afektif, dan psikomotorik. Bermula ketiga aspek ialah satu kesendirian. Semua materi PAI sudah diberitahu sejak awal materi, sehingga peserta menyiapkan belajarnya dengan baik. Dalam pendedahan PAI tidak sekadar keterangan, doang juga praktek. Diantaranya, pelaksanaan shalat beramai-ramai di sekolah serta laporan shalat dirumah nan bekerjasama dengan orang tua. Selain itu juga mendidik pelajar bernas membaca al-Quran dengan lancar serta mengamalkan materi yang diperoleh kerumahtanggaan roh sehari-hari.

Materi Penelaahan PAI

 1. Al-Quran Salinan Al-Insyirah
 2. Al-Hadits tentang kebersihan
 3. Iman kepada Qadha dan Qadar
 4. Sifat Takabur
 5. Salat sunah berjamaah dan munfarid
 6. Seni Budaya Tradisi Islam

Materi Ujian Praktik

1. Uji kompetensi membaca al-Qur’an

2. Uji praktik salat mesti dan sunah

Metode Pembelajaran

Pembelajaran PAI menggunakan berbagai metode pembelajaran, yakni:

 1. Khotbah
 2. Diskusi
 3. Partisipatif siswa
 4. Praktek

Penilaian Penataran

Aspek yang akan dinilai

 1. Ulangan surat kabar
 2. Ujian Mid Semester
 3. Testing Semester
 4. Keaktifan di kelas
 5. Tugas-Tugas
 6. Pengamalan Agama Islam (Shalat wajib, sunah, perilaku)
 7. Ujian praktik
 8. Tentamen Sekolah

Tugas Kelas 9 Semester II

1. a. menyalin QS. Al-Insyirah

b. menulis guna per kata intern QS. Al-Insyirah

c. menerjemahkan per ayat privat QS. Al-Insyirah

2. a. Menyalin Hadits tentang kebersihan

b. Menulis kebaikan per kata Hadits tentang kebersihan

c.  Menerjemahkan arti hadits kebersihan

3. Membentuk makalah (tema melembarkan salah satu dari pintu dari gerbang III-VI)

Kalau ada Persoalan yang berbimbing dengan tuntunan atau masalah agama  silahkan hubungi:

Hery Nugroho

Jl. Pancursari RT. 05 RW. IV Jangli Tembalang Semarang

HP. 081 325 36 000 1 atau 024 76745319

e-mail: [email protected]

Selamat Membiasakan. Jangan Lupa Belajar dan Ratib.

Seharusnya Sukses Dunia darul baka. Amiin.

Source: https://herynugrohoyes.wordpress.com/2011/01/06/kontrak-belajar-pai-smp-negeri-7-semarang/