Buku Iqro Cara Cepat Belajar Membaca Alquran

Buku Iqra’ 1-6 Virtual dan PDF ini adalah bahan bacaan yang merangkumi Iqra’ 1, Iqra’ 2, Iqra’ 3, Iqra’ 4, Iqra’ 5, dan Iqra’ 6.

Rumah nan bukan dihiasi amal ibadat teradat alias khitan tercatat mendaras ayat al-Alquran diibaratkan seperti kubur yang lengang. Kancah sirep sudah karuan akan ‘dikuasai’ syaitan serta hantu penunggu.

Tuntun anak-anak kerjakan membiasakan alquran. Berikut yakni alat pencernaan kiat teks tuntunan mengaji, Iqra’ 1 hingga Iqra’ 6.

  • Iqra’ 1: Pengenalan abc-huruf Hijai’yyah, alif (ا) sampai ya (ي) dengan lajur fathah.
  • Iqra’ 2: Mengenali huruf-huruf Hijai’yyah yang berbimbing, berbaris suatu di atas serta perbezaan referensi tinggi dan sumir.
  • Iqra’ 3: Mengidentifikasi huruf-aksara Hijai’yyah bersambung yang berbaris fathah, kasrah dan dhommah serta cap sukun.
  • Iqra’ 4: Mengenali pustaka kalimah dan ayat yang mengandungi hukum qalqalah dan praktikal ayat mudah.
  • Iqra’ 5: Mengenali bacaan tasydid (sabdu), hamzah wasol, alif lam ta’rif, hukum nun sakinah, hukum mad, cara wakaf dan praktikal teks ayat.
  • Iqra’ 6: Pengenalan referensi tersendiri Rasm Uthmani, kaedah mudah mengenali hukum-hukum tajwid dan praktikal bacaan ayat-ayat al-Quran.
Follow kami menerusi ki alat berikut:

Iqra’ Online : Kunci Iqra’ 1-6 Virtual

Jangan biarkan tahun kosong dibiarkan minus membuat sebarang perkara berfaedah. Tidak tebak walau di mana kita produktif. Misalnya, momen semenjana menunggu lampu pertanda, gunakan peluang bilang minit itu bagi membaca surah mudah yang kita hafal.

Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang diniatkan semata-mata kerana Allah SWT, paling sedikit dia akan bernasib baik 10 pahala.

Membaca al-Quran itu bukan dikira selepas mengaji keseluruhan ayat atau surah, tetapi setiap aksara itu ganjarannya 10 pahala.

Abdullah bin Mas’ud menyatakan, Rasulullah SAW bersabda. “Sesiapa mengaji suatu abc tinimbang al-Alquran maka dia berbuat satu kebajikan. Dan satu amal itu dilipatgandakan sepuluh siapa. Saya bukan mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, melainkan Alif itu satu fonem, Lam satu huruf dan Mim suatu fonem.” (Sunan Tirmizi)

Bagi mereka yang masih adv minim lampias atau bacaan seringkali tersangkut-sangkut, jangan terbang. Teruskan mengaji al-Quran kerana Nabi SAW mengasihkan motivasi dengan menyatakan, golongan itu akan membujur dua boleh jadi pahala berbanding orang yang lancar.

Aisyah menyatakan, Rasulullah SAW bersabda. “Orang nan membaca al-Quran dan menjaganya (membacanya dengan betul dan mengamalkannya) akan bersama para malaikat yang mulia. Mengenai orang nan mendaras al-Quran dengan sungguh-bukan main dan mengalami kesulitan, ia akan mendapat dua pahala.” (Jamak Bukhari dan Orang islam)

Ulama menyatakan, dua pahala yang diperoleh itu, satu buat bacaannya manakala satu pahala kembali kesusahannya saat mendaras.

Jiwa orang yang sering berdamping dengan al-Alquran juga akan sentiasa tenang dan lapang.

Allah SWT bersuara yang bermaksud: “Iaitu orang yang beriman dan tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah! dengan zikrullah itu, tenang tenteramlah lever sosok.” (Surah arRa’d, ayat 28)

Penutup

Andai pengunci kata, kami mempelawa semua guru, pelajar, ibu bapa atau mana-mana pihak untuk terus menyumbangkan mangsa untuk dikongsikan di laman web tchercollection.com.

Jangan lupa untuk berkongsi kepada rakan-rakan melintasi permintaan atau platform lain seperti Facebook, WhatsApp dan Benang tembaga. Klik pada butang

Share

di sumber akar. Seharusnya berjasa !

Jika ingin menymbang bahan-bahan ilmiah dan bahan-bahan berkaitan bidang pendidikan bolehlah kongsikan melalui emel
[email protected]
atau melalui Benang kuningan n.me/tchercollection.

Source: https://www.tchercollection.com/buku-iqra-1-6-virtual-dan-pdf/