Alokasi Waktu Jam Pelajaran Smp Kota Semarang 2019

Jadwal Pelajaran


Masa Cak bimbingan
Senin (07:00 – 07:45) Muatan Tempatan Bahasa Daerah | ROSIDAH
(07:45 – 08:30) Al-Quran Hadis | Muhammad Saeful Mujahidin
(08:30 – 09:15) Al-Quran Hadis | Muhammad Saeful Mujahidin
(09:15 – 10:00) Ilmu hitung | RUS HAMIDAH YULIARTI
(10:15 – 11:00) Ilmu hitung | RUS HAMIDAH YULIARTI
(11:00 – 11:45) Bahasa Arab | IKRAMA MUSTAQIMAH
(11:45 – 12:30) Bahasa Arab | IKRAMA MUSTAQIMAH
(13:00 – 13:45) Ekonomi | Kilat ROYAH
(13:45 – 14:30) Ekonomi | NUR ROYAH
Selasa (07:00 – 07:45) Fisika | ANIES DJOKO PAMUDJI
(07:45 – 08:30) Fisika | ANIES DJOKO PAMUDJI
(08:30 – 09:15) Ekonomi | Kilap ROYAH
(09:15 – 10:00) Geografi | Yeani Rismayanti
(10:15 – 11:00) Seni Budaya | NURUL AINI NASTITI SUSANTO
(11:00 – 11:45) Seni Budaya | NURUL AINI NASTITI SUSANTO
(11:45 – 12:30) Geografi | Yeani Rismayanti
(13:00 – 13:45) Ilmu permukaan bumi | Yeani Rismayanti
(13:45 – 14:30) Matematika | RUS HAMIDAH YULIARTI
Rabu (07:00 – 07:45) Ilmu pisah | ANISAH TJAKRAWATI
(07:45 – 08:30) Kimia | ANISAH TJAKRAWATI
(08:30 – 09:15) Bahasa Inggris | ERNY WAHYUNI
(09:15 – 10:00) Bahasa Inggris | ERNY WAHYUNI
(10:15 – 11:00) Sosiologi | MOHAMMAD RIFKY
(11:00 – 11:45) Sejarah | JUNAEDI
(11:45 – 12:30) Biologi | Samsul Rifangi
(13:00 – 13:45) Biologi | Samsul Rifangi
(13:45 – 14:30) Informatika | BUDI SUSANTO
Kamis (07:00 – 07:45) Bahasa Indonesia | Lailatul Mustaqimah
(07:45 – 08:30) Bahasa Indonesia | Lailatul Mustaqimah
(08:30 – 09:15) Akidah Moral | Susi Faiqoh
(09:15 – 10:00) Akidah Akhlak | Susi Faiqoh
(10:15 – 11:00) Fikih | ROMADHON
(11:00 – 11:45) Fikih | ROMADHON
(11:45 – 12:30) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | RISTIONO
(13:00 – 13:45) Sejarah | SRI ISLAMI BUDI Sani K
(13:45 – 14:30) Bimbingan dan Konseling | ABDULLAH SHOLAHUDDIN
Jumat (07:00 – 07:45) Fisika | ANIES DJOKO PAMUDJI
(07:45 – 08:30) Kimia | ANISAH TJAKRAWATI
(08:30 – 09:15) Biologi | Samsul Rifangi
(09:15 – 10:00) Bahasa Indonesia | Lailatul Mustaqimah
(10:15 – 11:00) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | JUNAEDI
(11:00 – 11:45) Pendidikan Pancasila dan Kebangsaan | JUNAEDI
Sabtu (07:00 – 07:45) Bahasa Arab | IKRAMA MUSTAQIMAH
(07:45 – 08:30) Bahasa Arab | IKRAMA MUSTAQIMAH
(08:30 – 09:15) Pendidikan Badan, Sport, dan Kesehatan | Musim MURYANA
(09:15 – 10:00) Pendidikan Tubuh, Gerak badan, dan Kesehatan | Musim MURYANA
(10:15 – 11:00) Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur’an | Mahrus Alisabana
(11:00 – 11:45) Ilmu masyarakat | MOHAMMAD RIFKY
(11:45 – 12:30) Ilmu masyarakat | MOHAMMAD RIFKY
(13:00 – 13:45) Memori Kebudayaan Islam | Muhammad Maula Sultan Ajilla
(13:45 – 14:30) Rekaman Kebudayaan Islam | Muhammad Maula Aji Ajilla
Minggu


Pelataran Jadwal Kursus

Source: http://20329139.siap-sekolah.com/kurikulum-akademik/sekolah-jadwalpelajaran/